Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej

Informujemy, iż wybrano dostawców wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl)